Studiespesialisering

Har du en drøm om å bli lege, advokat, politimann, psykolog eller journalist. Elever som har høyere utdanning som mål, velger ofte studiespesialiserende.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Om du ønsker høyere utdanning etter videregående skole – høyskole eller universitet – så er studiespesialisering ofte det naturlige valget.


Etter 3 år vil du kunne motta ditt vitnemål om du har bestått alle fag. Det gir deg nøkkelen til videre utdanning. Om du består kravene til vitnemål og klarer å bestå alle fag innen 3 år, så får du «Førstegangsvitnemål». Da havner du i en egen gruppe ved innsøkning til videre utdanning, og kravene til opptak er gjerne litt lavere enn for de som ikke har førstegangsvitnemål.


Det første året er det ganske enkelt å velge fag. Du må velge et fremmedspråk og et matematikkfag. Ellers har du alle fagene sammen med klassen din. På VG2 er halvparten fellesfag med klassen, mens resten er programfag som du selv velger etter bestemte regler. Hvert år har du 30 skoletimer i uka – og på VG2 og VG3 velger du halvparten av timene selv (normalt 3 programfag pr år).


Midt i året på VG1 må du velge fag for neste år, og det er da viktig at du velger riktig retning; Er du en realist som skal sikte mot krav som går utover generell studiekompetanse – eller skal du velge fag som retter seg mot språk, økonomi og samfunn? 


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 3. april 2017.