Restaurant- og matfag

Er du glad i å lage mat er dette et utdanningsprogram hvor du kan utfolde deg og utfordre deg selv. Du kan utvikle din kreativitet og skaperevner på Restaurant- og matfag.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Vi legger vekt på norske og lokale mattradisjoner, og i samarbeid med naturbruk har vi tilgang på lokale råvarer rett utenfor kjøkkendøra. Det blir lagt stor vekt på sesongene, og med vår beliggenhet har vi store muligheter til å benytte oss av det elv, skog og jord kan tilby.

Som en læringsarena har vi den historiske Collettbygningen som byr på gamle tradisjoner fra Buskerud fylke. Her har vi muligheter til å arrangere selskaper, møter og kulturelle begivenheter som krever gode råvarer og spennende retter tilberedt av elever på Restaurant- og matfag .
Vi har spennende undervisning hvor vi fletter sammen fellesfag med programfagene.
Vi tar vare på deg som elev. Vi legger stor vekt på tilpasset opplæring og at du skal få faglige utfordringer og samtidig utvikle deg som person.
Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen blant annet hotell- og restaurantnæringen og næringsmiddelindustrien, men også til arbeid i bedrifter som produserer kjøtt-, fiske-, drikke-, bake- og matvarer. Du lærer om egne og andres kulturer og mattradisjoner og om næringsmidler, kosthold og helsefremmende livsstil.


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 24. februar 2016.