Naturbruk

Grønn utdannelse gir deg mulighet til å jobbe med skog og mark, produksjonsdyr, sports- og familiedyr, jord- og planteproduksjon, jakt, fiske, friluftsliv, landbruks- og anleggsmaskiner.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

På avdeling Buskerud har vi et gårdsbruk med stort stallanlegg der vi driver med skogbruk, planteproduksjon, husdyrproduksjon, anleggsgartnervirksomhet og hestehold. Gårdsbruket, hesteanlegget og maskinparken brukes aktivt i undervisningen.

Etter vg1 naturbruk velger du mellom vg2 landbruk- og gartnernæring, vg2 heste- og hovslagerfaget eller vg2 anleggsgartner- og idrettsanleggsfaget. Deretter kan du bli lærling innen de ulike fagretningene eller gå et år på skole å få generell studiekompetanse.

Lærlinger har to år med opplæring i bedrift og kan ta fagbrev innen hestefaget, hovslagerfaget, agronom, gartner, anleggsgartnerfaget eller idrettsanleggsfaget.

Dersom du velger vg3 påbygning til studiekompetanse eller vg3 naturbruk (studieforberedende) kan du gå videre på høyere utdanning. 

I faget prosjekt til fordyping er du utplassert i bedrift. Da kan du velge mellom: 

 • Anleggsgartner
 • Idrettsanlegg
 • Hestefag
 • Hovslager
 • Toppidrett hest -NYHET!
 • Allsidig landbruk
 • Gartneri
 • Husdyr
 • Smådyr
 • Veterinær
 • Realfag rettet mot spesiell studiekompetanse (matematikk og naturfag)

Publisert 21. juni 2013, oppdatert 24. februar 2016.