Medier og kommunikasjon

Studieforberedende Medier og kommunikasjon er den kreative veien til studiekompetanse og er en effektiv forberedelse til en høyere (medie-) utdanning og yrkeskarriere i og utenfor Norge.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Fra høsten 2016 ble den tidligere yrkesutdanningen MK gjort om til et studieforberedende program STMK. 

Etter å ha fullført et treårig utdanningsløp, får du verdifulle kunnskaper og praktisk kompetanse i medieproduksjon, medieprosesser og bruk av moderne medier. Det er en allsidig (digital) kompetanse som er nyttig uansett hvilket yrkesvalg du tar etter videregående skole .

Praktisk arbeid 

Ved siden av å delta i teoriundervisning i fellesfag og mediefag, gjennomfører elevene mange prosjekter innenfor foto, journalistikk, grafisk design, webdesign, animasjon, lydproduksjon og video-/TV-produksjon. Til det har elevene tilgang til et stort utvalg av programvare og audiovisuelt utstyr som fotokameraer, blitzer, videokameraer, lydstudio og videoredigeringsstasjoner for profesjonell bruk.

Oppdrag fra lokalt næringsliv

Vi på Rosthaug jobber nært sammen med det lokale næringslivet med oppdrag hvor elevene forholder seg til ekte oppdragsgivere. Disse oppdragene gjennomføres ofte av elevenes ungdomsbedrifter.

Engasjement, krav og støtte

Studieforberedende Medier og kommunikasjon på Rosthaug er et spennende utdanningsprogram med mange muligheter, hvor det skjer mye, hvor det finnes engasjement, hvor det stilles krav, hvor det finnes støtte, hvor læringen ikke bare foregår i klasserommene, hvor det til tider kan være hektisk og hvor det ofte er moro!

Velkommen til oss!


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 15. august 2017.