Idrettsfag

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Søknadsfrist er 1. mars. Ønsker du å gå idrettsfag, søker du idrettsfag Rosthaug vgs.
På høsten velger du toppidrett eller breddeidrett.
Vi har trenere i toppidrett: Fotball, håndball, skiskyting.
Det er mulig å velge toppidretter i andre idretter også.  

Idrettsfag gir deg mye kunnskap om trening i teori og praksis. Du kan velge toppidrett eller breddeidrett. Idrettsfag fører til studiekompetanse.

Idrettslinja på Rosthaug er for alle typer idrettsutøvere, både for de som ønsker å satse på toppidrett og for de som ønsker å trene allsidig.

Det valgfrie programfaget toppidrett tilbys til de som trener systematisk, konkurrerer og satser på idretten sin. Vi har spesielt god kompetanse innen utholdenhet f. eks. i skiskyting, langrenn, skøyter, mellom- og langdistanse og i fotball, men alle idretter er velkomne.

Det valgfrie programfaget breddeidrett tilbys til de som ønsker å få en bred og allsidig idrettserfaring. Aktuelle aktiviteter er ballspill, basistrening, dans og leik, både inne og ute.
I tillegg har alle elevene på idrettslinja faget aktivitetslære hvor de har friluftsliv med overnattingsturer, ballspill, basistrening, leik, dans, ski, skøyter, orientering m.m.

Teorifagene på programområdet er treningslære og idrett og samfunn. Alle elevene har også faget treningsledelse, som gir erfaring med å lede trening for andre.

Siden idrettsfag gir generell studiekompetanse, må alle ha fellesfagene norsk, engelsk, naturfag, matematikk, 2. fremmedspråk, samfunnsfag, geografi, historie og religion. Dette gir grunnlag for å søke på universitet og høgskoler. På vg2 har du mulighet til å ta matematikkfaget R1.


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 24. februar 2016.