Helse- og oppvekstfag

Er du interessert i å arbeide med mennesker? Da er helse- og oppvekstfag noe for deg.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Egenskaper du bør ha:

  • Evne til å komme i kontakt med mennesker.
  • Evne til å bry seg om mennesker.
  • Evne til å forstå og leve seg inn i andres situasjoner.
  • Evne til å takle fysiske og psykiske utfordringer.
  • Være samarbeidsvillig.
  • Være ansvarsbevisst og evne til å arbeide selvstendig.

Rosthaug tilbyr programområdet vg1 helse- og oppvekstfag, vg2 helsearbeiderfag og vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag. 

Utdanningsprogrammet gir deg yrkeskompetanse. Utdanningen fører til arbeid i helse-, sosial-, oppvekstsektoren, hjemmebaserte tjenester, sykehus, barnehage, fritidshjem, tannlegekontor, legekontor eller apotek.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 24. februar 2016.