Elektrofag

Mange muligheter og sikker framtid. Utdanningsprogrammet gir deg kunnskaper som er nødvendig for å kunne velge i et mangfold av yrker innenfor elektrofag.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Er du interessert i et fag som stadig er i utvikling? Liker du utfordringer, er datakyndig, fingernem og kreativ? Liker du detaljer og er nøyaktig? Ønsker du å arbeide i et yrke som er preget av teknologi? Da kan elektrofag være noe for deg!

Rosthaug tilbyr toårig løp i dette utdanningsprogrammet. Vi har to vg1-klasser i elektrofag, og en klasse vg2 elenergi. Undervisningen foregår på hovedskolen.

Utdanningsprogrammet fører til et mangfold av yrker for installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer. Det stilles strenge krav til kvalitet, pålitelighet, sikkerhet og dokumentasjon.

Du som velger elektrofag må kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør vær serviceorientert. Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Ofte er det et krav at du har godt fargesyn, og at du kan litt matematikk. 

Etter fullført vg2 kan elevene inngå lærlingkontrakt med en opplæringsbedrift, og etter 2,5 år ta fagbrev. I Buskerud er det gode muligheter for å få lærlingjobb innen elektrofagene, og opplæringsbedriftene tar inn om lag 100 lærlinger per år i ulike fag. En annen mulighet etter vg2 er å velge vg3 påbygning for å få generell studiekompetanse.


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 24. februar 2016.