Voksenagronomen

Til våren er det faget Traktor og maskiner som står på agendaen på Voksenagronomen. Undervisningssted er Rosthaug vgs., avdeling Buskerud.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Studieforbundet Næring og samfunn region Buskerud melder følgende:

Våren 2018 tilbyr vi faget «Traktor og maskiner».

Undervisningen vil foregå på Rosthaug vgs., avd. Buskerud med Knut M. Strand som faglærer. Det er lagt opp til fire helgesamlinger med oppstart helga 26.-28. januar. De neste samlingene vil foregå 16.-18. februar, 16.-18. mars og 20.-22. april. Praktisk eksamen vil foregå over to dager helga 5.-6. mai. Faget «Traktor og maskiner» er et praktisk fag, og mye av opplæringa vil foregå ute og i verksted.

Søknadsfrist med bindende påmelding er 5. januar 2018.

 

Overnatting må ordnes av den enkelte, men gå gjerne sammen om hjemmekoselig gårdsovernatting. Steder som kan anbefales:

Lobben gård

Hovland gård

Tyrifjord hotell

Her finner du informasjonsbrosjyre og søknadsskjema.


Publisert 9. august 2017, oppdatert 19. desember 2017.