Voksenagronomen

I høst er det faget Gårdsdrift som står på agendaen på Voksenagronomen. Undervisningssted er Rosthaug vgs., avdeling Buskerud.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Studieforbundet Næring og samfunn region Buskerud melder følgende:

Vi hadde et møte på Rosthaug vgs., avd. Buskerud med opplæringsleder Ole Johny Krokmogen og fagansvarlig Knut M. Strand. Etter treårig løp er det nå faget Gårdsdrift som står for tur. Vi har fastlagt dato for tre samlinger, den fjerde er ikke helt avklart:

29. september-1. oktober

20.-22. oktober

24.-26. november

Eksamen: 29. november, eksamen LBR3003, Gårdsdrift.

Påmeldingsfrist 15. august 2017.

Husk å melde dere opp til eksamen. Dato for fjerde samling kan bli endret i forhold til eksamensdato, så hold den helga litt åpen.

Samlingene vil foregå på Rosthaug vgs. avd. Buskerud. 

Overnatting må ordnes av den enkelte, men gå gjerne sammen om hjemmekoselig gårdsovernatting. Steder som kan anbefales:

Lobben gård

Hovland gård

Tyrifjord hotell

Faget i høst er som kjent «LBR3003 Gårdsdrift».

Lærebok som skal benyttes, er «Gårdsbedriften», ISBN 9788252932492. Utgitt 2010-10, TUN Forlag. Pris: 518 kroner.

Vi har satt 30 deltakere som maks antall. Fem nye har søkt om plass. 

Her finner du informasjonsbrosjyre, søknadsskjema og fagoversikt


Publisert 9. august 2017, oppdatert 16. august 2017.