Gambiaprosjektet

Vi er stolte over å få være med Butterfly Friends på å bygge opp og drive en kombinert videregående skole; Rosthaug skills center i Gambia.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Elevene på Rosthaug har bestemt at vi har en solidaritetsaksjon hvert år der vi samler inn penger til bygging og drift av en kombinert videregående skole i Gambia. Elevene skaffer seg jobb for en dag, og pengene de tjener (minstepris er 300 kroner), går til prosjektet. Det er organisasjonen Butterfly Friends som står bak.

Butterfly Friends er en organisasjon som har sitt utspring i Vikersund i Modum, og den har fra 2002 til i dag bygd sju barne- og ungdomsskoler og et helsesenter i Gambia. De driver også skolene og helsesenteret. 

Skolemiljøutvalget ved Rosthaug er styringsgruppe for arbeidet med å bygge en videregående skole, og prosjektet drives av Gambia-komiteen som er en komité med elever.

Fag og linjer

  • En god gammeldags handelskole, hvor elevene lærer økonomi og regnskap (husholdning) + at de kan lære seg å starte forretningsvirksomhet.
  • En husmorskole, hvor eleven lærer seg husholdning, stelle et hjem, får kunnskap om barn, hygiene og kosthold.
  • Kunst/håndverk. Det er utrolig mange flinke elever som kan tegne, så vi vil prøve med et tegne-/malekurs.
  • Skredder. Butterfly Friends fått ti industrisymaskiner fra en enestående fadder.
  • Frisør. Butterfly Friends har fått en hel salong fra gamle Hønefoss videregående skole.
  • IKT, reparasjoner av PC. I dag er det mange PC-er i Gambia, men ikke mange som kan reparere dem.

Butterfly Friends startet opp med noe av dette allerede i januar 2015.

Til alle kursene er det en modul med økonomi og bedriftsetablering.

Undervisning foregår på dagtid og på kveldstid med grupper på 30 elever.

Eksamen for elevene vil ha en bestått/ikke bestått-vurdering. Etter endt kurs, får elevene et dokument/vitnemål som viser hvilken kompetanse de har. 

Fagene følger gambisk læreplan.

Butterfly Friends tilsetter egne lærere som har ansvar for opplæringen. Planen er at kvalifiserte norske yrkesfaglærere kan lære opp Butterfly Friends sine gambiske lærere i fagene de skal undervise i.

Butterfly Friends sitt arbeid

Til sammen gir Butterfly Friends utdanning til 2500 elever i alderen 4 til 19 år hver dag. Fra september 2015 står første trinn av den videregående skolen med yrkesrettede fag ferdig. (Bygging trinn 2 starter i januar). Åtte klasserom er klare, og Butterfly Friends sine 70 første tiendeklassinger kan begynne. Her vil de gå i tre år. Det er elever som gikk ut av ungdomsskolen i juli, og graduation for disse elevene vil bli i november når fadderne kommer på 14 dagers faddertur.

Butterfly Friends har 190 ansatte i Gambia som lønnes hver måned.

I 2014 behandlet helsesenteret 32 000 pasienter. Senteret har to jordmødre, lege og sykepleiere og jobber sammen med SOS for undersøkelser av livmorhalskreft.  

Les mer om organisasjonen på Butterfly Friends sin nettside og facebookside.

Se bilder fra byggeprosessen.

 

Logo Butterfly Friends


Publisert 22. april 2015, oppdatert 25. oktober 2016.