Oppstart høsten 2018

Det er ennå lenge til skolestart på det som blir Buskerud vgs., men hovedinntaket er klart, og det er svarfrist 13. juli.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • Av Ingvild Stegane Strandbråten

Vi håper du er fornøyd med inntaket, og at du gleder deg til å starte på utdanningen din. Her kan du lese mer om hovedinntaket i Buskerud fylkeskommune. Husk svarfristen fredag 13. juli.

Det kommer mer informasjon om oppstarten på Buskerud vgs. (Rosthaug vgs.), men her er en foreløpig oversikt:

 

VG1: Oppstartsmøter 20.-21.8.18. Brev tilsendes.

VG2: Oppmøte i Jellumveien 1 mandag 20.8.18 kl. 08:00.

VG3: Oppmøte i Jellumveien 1 mandag 20.8.18 kl. 09:00.

 

Vi gleder oss til skolestart, men nå er det noen uker ferie!


Publisert 8. juli 2018, oppdatert 8. juli 2018.