Rådgivertjenesten

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

På Rosthaug videregående skole er vi tre rådgivere.

På hovedskolen finner du oss i 1. etasje, Bente på rom B187, Aud på rom B127 (i korridoren bak biblioteket). Hanne på avdeling Buskerud er i nederste brakkeriggen, der kontor og administrasjonen ligger.

Vi vil ha et nært samarbeid med kontaktlæreren din om faglige og sosiale spørsmål, og i tillegg kan vi blant annet hjelpe deg med:

• Råd og veiledning om utdanning og yrkesvalg/karriereveiledning
• Informasjon om Statens lånekasse
• Personlige og faglige problemer
• Formidling av kontakt med PPOT og andre hjelpeinstanser

Vi forsøker å være tilgjengelige for deg når du trenger å snakke med oss. Det er lurt å be om en samtale. Innimellom er vi ledige for «drop-in samtaler» og da har vi åpen dør. Du vil finne et oppslag i klasserommet, om hvordan du kan få tak i oss. Vi har taushetsplikt og er her for å støtte og hjelpe deg i skolehverdagen din.

Hvert år opplever vi at enkelte elever av ulike årsaker velger å skrive seg ut av skolen. Før denne avgjørelsen blir tatt, er det viktig at kontaktlærer og rådgiver har diskutert alternative løsninger sammen med deg.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 31. mai 2016.