Viser 17 ansatte fra IKT-seksjonen

Tabell over de ansatte i Buskerud fylkeskommune
Navn Tittel Arbeidssted Telefon E-post
Morten Berg IKT-konsulent Økonomi- og administrasjonsstab IKT-seksjonen 32 80 85 56/991 04 319 Send e-post til Morten.Berg@bfk.no
Olav Burheim Helpdeskkoordinator Økonomi- og administrasjonsstab IKT-seksjonen 32 80 85 83/90671131 Send e-post til olav.burheim@bfk.no
Aleksander Erichson IKT Konsulent Økonomi- og administrasjonsstab IKT-seksjonen 32 80 88 13 Send e-post til aleksander.erichson@bfk.no
Mathias Grefsum IKT-konsulent Økonomi- og administrasjonsstab IKT-seksjonen 90721703/90721703 Send e-post til Mathias.Grefsum@bfk.no
Per Gustavsen IKT-rådgiver Økonomi- og administrasjonsstab IKT-seksjonen 40 23 10 88/40231088 Send e-post til Per.Gustavsen@bfk.no
John Arild Hanssen Gruppeleder IKT Infrastruktur Økonomi- og administrasjonsstab IKT-seksjonen 32 80 85 86/415 11 482 Send e-post til John-Arild.Hanssen@bfk.no
Aleksandra Haugerud Kaasa IKT-konsulent Økonomi- og administrasjonsstab IKT-seksjonen 905 35 377/905 35 377 Send e-post til aleksandra.kaasa@bfk.no
Marius Eldar Kjendlie IKT-konsulent Økonomi- og administrasjonsstab IKT-seksjonen 32 80 87 46/474 15 714 Send e-post til Marius.Eldar.Kjendlie@bfk.no
Geir Lesteberg IKT-Sjef Økonomi- og administrasjonsstab IKT-seksjonen 32 80 86 07/90 79 79 38 Send e-post til Geir.Lesteberg@bfk.no
Jesper Nielsen IKT-Lærling Økonomi- og administrasjonsstab IKT-seksjonen 32 80 85 25 Send e-post til Jesper.Nielsen@bfk.no
Jan Christer Orsteen IKT-konsulent Økonomi- og administrasjonsstab IKT-seksjonen 32 22 21 52/45101015 Send e-post til Jan.Christer.Orsteen@bfk.no
Kåre Orten IKT-Konsulent Økonomi- og administrasjonsstab IKT-seksjonen 32 80 85 57/916 91 092 Send e-post til kare.orten@bfk.no
Espen Kristian Pettersen IKT-konsulent Økonomi- og administrasjonsstab IKT-seksjonen 32 80 85 34 Send e-post til Espen.Pettersen@bfk.no
Arne Rinde IKT-konsulent Økonomi- og administrasjonsstab IKT-seksjonen 32 80 87 40/913 91 479 Send e-post til Arne.Rinde@bfk.no
Einar Solberg IKT-rådgiver Økonomi- og administrasjonsstab IKT-seksjonen 32 80 85 88/916 30 415 Send e-post til Einar.Solberg@bfk.no
Mikael Peter Svanåsbakken IKT lærling Økonomi- og administrasjonsstab IKT-seksjonen 32 80 85 81 Send e-post til Mikael.Svanasbakken@bfk.no
Kjell Svendsen IKT-konsulent Økonomi- og administrasjonsstab IKT-seksjonen 32 80 85 65/915 87 115 Send e-post til kjell.svendsen@bfk.no